VI VILL ERBJUDA DE VASSASTE ENTREPRENÖRERNA
DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA
SÅ DOM KAN BYGGA DE GRYMMASTE FÖRETAGEN
OM OSS

Varför Menmo Ventures?

Menmo Ventures är Menmos investeringsverksamhet. Det vill säga på Menmo Ventures är det i princip samma kultur, samma värderingar och till och med samma människor som på Menmo. Men, varför då två olika bolag? Vår erfarenhet är att fokus är viktigt. Menmo är ett teknikhus och skall fokusera på att bygga de bästa tekniska lösningarna. Genom att Menmo Ventures är ett fristående bolag kan investeringarna här få fullt fokus.

Det måste vara kul

Vi har sedan länge bestämt oss för att det måste vara kul. I Menmo tycker vi det är kul när vi får arbeta med spännande teknik och med duktiga människor. I Menmo Ventures lägger vi till att vi tycker det är kul att bygga fina företag.

Rätt miljö

Vi vill erbjuda våra investeringar rätt förutsättningar att växa. Detta tror vi att vi gör genom att hjälpa dem att fokusera. Vi har en erfarenhet av att rätt sammanhang och rätt miljö har stor påverkan. Det är exempelvis därför som Menmo driver Djäkne.

HUR VI INVESTERAR
Teknik - Menmo är ett teknikhus. Den tekniska kompetensen använder vi för att investera. Vi ser gärna att det redan finns viss teknisk kompetens som vi kan komplettera. Mediautrymme – I Menmo-bolagen drivs det ett antal sportsajter. På dessa sajter går det att snabbt nå ut med budskap för de investeringar som Menmo Ventures går in i. Kapital – Menmo Ventures investerar kapital. Investeringarna kan bestå av endast kapital eller så kan det vara en kombination av de nämnda sätten att investera
KRITERIER

Rätt personer

Det allra viktigaste kriteriet är du som driver verksamheten. Vi vill se att du har rätt erfarenhet och framför allt att du har rätt inställning. Du skall tycka det är kul att bygga verksamhet. Allra helst skall det inte vara bara du som driver verksamheten. Det är en fördel om ni redan är ett väl fungerande team när ni kommer till oss.

Mer än hårda fakta

När vi investerar handlar det inte bara om fakta och hårda värden. Lika viktiga är de mjuka värdena. Du skall vara en person som brinner för vad du gör. På samma sätt som vi tycker att vi faktiskt har maximalt kul skall du tycka att de du gör är det roligaste du kan tänka dig.

Produkten

Produkten du har eller håller på att ta fram måste ha en god potential. Verksamheten skall helst vara skalbar och ha en internationell potential. Är det du gör knutet till teknik och sport är sannolikheten allra störst att vi tycker det är intressant. Uppfyller produkten bara ett av kriterierna är det mycket möjligt att det är intressant i alla fall.

MENMO MALMÖ
Menmo AB, Box 5173
200 71 MALMÖ, Sverige
Besöksadress: Djäknegatan 9
KONTAKT MENMO STOCKHOLM
Menmo AB, Box 3619
103 59 STOCKHOLM, Sverige
Besöksadress: Gamla Brogatan 11